0183-442298 info@gkgr.nl

Uitleg gebrandschilderd raam in de kerkzaal.

Een zonnetje in het huis des Heeren!

raam kerkzaalEr is mij gevraagd iets te schrijven over het gebrandschilderde raam in de kerkzaal. Dat men mij dat vroeg heeft iets te maken met het feit dat ik bij de realisatie van het raam betrokken ben geweest. Laten we het raam maar eens bekijken.

Links boven ziet u een rode “bal”: de zon. De Moeder van alle Leven! Vanuit de zon ziet u verticale gestreepte banen naar de onderzijde van het raam. De zonnestralen. In die zonnestralen staan twee blije figuren Vult u zelf maar in. Een jongen en een meisje? Of een man en vrouw? Wat opvalt is dat het meisje (want zo heb ik per-soonlijk lang naar haar gekeken) op de plaats van haar hart een oud christelijk symbool heeft: de duif. Teken van vrede en van genegen-heid, maar vooral het symbool van de Heilige Geest. In de Bijbel wordt de duif voor het eerst genoemd als Noach eindelijk wel eens wil weten of het water al wat gezakt is. En bij de jongen ziet u op de 28 plaats van zijn hart het symbool van een vis. In het grieks wordt het woord vis geschreven als “ichthus”, de beginletters van de belijdenis: Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. Vandaar dat symbool. Zowel de duif als de vis zijn al eeuwenoude christelijke symbolen.

Verder met het bekijken van het raam. Er zijn drie jaargetijden in verwerkt. De zon houdt duidelijk verband met de zomer. Dat is duidelijk. Maar voor de zomer begint is het lente. Kijkt u maar naar de onderkant van het raam. U ziet daar van links naar rechts een narcis (paaslelie), een blauwe hyacint en twee rode tulpen. Kortom voorjaar. De omlijsting van het raam is versierd met druiventrossen die aan hun takken hangen. Dat betekent: herfst. Zoals u weet noemen we de takken van druiven: ranken. En omdat het bijgebouw van de kerk de naam “De Rank” kreeg is er voor de druiventakken gekozen. Zo simpel was dat.

De winter is bewust niet in het raam verwerkt. Het moest een blij en vrolijk glas worden. En moest daar nu een sneeuw- of hagelbui bij? Nee. Dus dat hebben we weggelaten. De vogel die links boven de narcis vliegt is ook weer een duif.

Onderin het raam staat de datum van de ingebruikname van de kerkzaal 6 oktober 1978. Het raam is gemaakt door een mij niet meer bij name bekende glazenierster uit Tilburg. Het raam is overigens geen glas-in-lood raam. Bij dat soort ramen worden alle stukjes glas precies op maat gesneden uit verschillende kleuren glas en glas van verschillende dikte. Die stukjes worden in loden banden gelegd en tot een geheel samengesmolten. Prachtige glas-in-lood ramen zijn te zien in bijvoorbeeld de Sint Jan in Den Bosch of de Sint Janskerk in Gouda. Ons raam is een gebrandschilderd raam. Daarbij wordt de tekening met speciale verf op het glas geschilderd en door verhitting er in gebrand. Met enkele gemeenteleden is er voor gezorgd dat ons raam gerealiseerd kon worden. Naar ik hoop moge u nog vele jaren genieten van dit zonnetje in uw kerkgebouw.

Met groet, Gilles Vingerling

Print Friendly, PDF & Email
GKGR