0183-442298 info@gkgr.nl
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Johannes 15:5
Kerkenraad

Kerkenraad

NaamFunctieVanTotOpmerkingen
.A.W.G. (Gerard) van Ooijen Voorzitter / ouderling20152019Lid Moderamen / Ouderling kerkrentmeester Voorzitter
L.I. (Linda) Oppenhuizen - van Wel Scriba20142019Lid Moderamen
H.W. (Henk) Crielaard Wijkouderling20152019Wijk A
G.A. (Goos) van Herpen Wijkouderling20172021Wijk B
K. (Karel) HendriksWijkouderling20182022Wijk C
C. (Cora) Schreuders-van WijkWijkdiaken 20162020Wijk A
W. (Wilma) Westerlaken- KortleveWijkdiaken20182022Wijk B
A. (Aart) KantWijkdiaken2018 2022 Wijk C
K. (Krista) HoboScriba Diakonie20192023Lid Moderamen
J.A. (Johnny) van MeursJeugddiaken20172021
VacatureJeugdouderling20182022Lid Moderamen
VacatureOuderling / kerkrentmeester
Ds. H.J.K. (Anja) Gierkink - v.
Geerenstein
Predikant Lid Moderamen
Wijkteams

Wijkteams

NaamFunctieVanTotOpmerkingen
H.W. (Henk) Crielaard Wijkouderling20152019Wijk A
Huipie Lievaart Bezoekmedewerker20202024A 1
Cora Schreuders - van WijkWijkdiaken20162020A 2
Hannie BuizerBezoekmedewerker20082012 A 3
Heleen van TilborgBezoekmedewerker2 0112015A 4
Goosse KantBezoekmedewerker20202024A 5
Goos van HerpenWijkouderling20172021Wijk B
Wilma WesterlakenWijkdiaken20182022B 1
Bep LievaartBezoekmedewerker200820122020B 2
Ina CrielaardBezoekmedewerker2019 2023B 3
Heleen Colijn-de BruijnBezoekmedewerker20202024B 4
Mary SchoutenBezoekmedewerker20182022B 5
Karel HendriksWijkouderling20182022Wijk C
Marius SchoutenBezoekmedewerker20182022C 1
Aart KantWijkdiaken20152019C 2
Karin v.d. GiessenBezoekmedewerker20142018C 3
Joke BiesheuvelBezoekmedewerker20112015C 4
Anneke KostenseBezoekmedewerker20162020C 5
College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen binnen de kerkelijke
organisatie. Het gaat dan vooral om de financiële gang van zaken en het onderhoud en beheer van de
gebouwen.
NaamFunctieVanTotOpmerkingen
H.A.G.A. (Herman) Schreuders Voorzitter/kerkrentmeester 20102018
A.W.G. (Gerard) van OoijenOuderling/kerkrentmeester20162020
J. (Job) van BreugelTechnische zaken1986201**
M.A. (Anné) SwartTechnische zaken19862017
D. (Dirk) WesterlakenLid2008201**
P. (Patty) de GraafLid2011201**
J. (Johan) NederveenLid20142018
Financiele administratie
Bankrekeningen

Doel
Kerk, zending, enz.    Rabobank  NL44RABO0357002040       Postbank  NL17INGB0001080585

Diaconie                                   NL07RABO0357002318

BELANGRIJK: Wilt u bij elke overschrijving duidelijk aangeven waarvoor het bedrag bestemd is.

Actie Kerkbalans
De inkomsten voor de plaatselijke kerk bestaan, naast de collecteopbrengsten, uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen van de gemeenteleden. Jaarlijks wordt in de maand januari ingehaakt op de landelijke actie “Kerkbalans” en ontvangen leden van 16 jaar en ouder (zowel belijdende- als doopleden) een schrijven, waarin u wordt gevraagd uw bijdrage voor de kerk bekend te maken en hoe u deze wenst af te dragen. Het is mogelijk uw bijdrage ineens of in termijnen te voldoen. Ook kunt u de kerk machtigen regelmatig een bedrag van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Deze manier van betalen is gemakkelijker voor u en voor de kerk. Daarnaast zijn de kosten duidelijk lager voor de kerk dan een handmatige overboeking of een machtiging waarbij de bank zorgt voor de overboeking.

Solidariteitskas en bijdrage “Informatie”
Op het formulier voor de Actie Kerkbalans wordt tevens gevraagd of u de jaarlijkse bijdrage voor de solidariteitskas en de bijdrage voor het kerkblad “Informatie” ook automatisch wilt laten incasseren door de kerk. De bijdrage voor de Solidariteitskas zijn € 10 per persoon vanaf 18 jaar. De bijdrage voor het kerkblad “Informatie” is vrijwillig, echter de kosten van het maken van de “Informatie” zijn ongeveer € 7,50 per jaar. Daarom wordt u gevraagd een bijdrage van minimaal € 7,50 te doen.

Collectebonnen
Giften aan kerkelijke instellingen zijn, voor zover ze een bepaald bedrag te boven gaan, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Omdat de VVB als “gift” aangemerkt wordt is deze aftrekdrempel al tamelijk snel gehaald, waardoor ook uw regelmatige collectebijdragen ( = ook een gift) aftrekbaar kunnen worden. Alleen moet u een bewijsstuk kunnen overleggen, dat u inderdaad een bepaald bedrag aan collectegaven heeft besteed. Onze kerk geeft u de mogelijkheid ook de giften aan collecten en overige kerkelijke doeleinden te voldoen d.m.v. collectebonnen. Collectebonnen zijn er in coupures van € 0,50 (geel), € 0,75 (oranje) en € 1,00 (groen) Zij zijn dagelijks verkrijgbaar bij de boekhouder: Om te voorkomen dat u voor een dichte deur komt te staan, kunt u het beste even bellen voordat u komt. Als het moeilijk voor u is om langs te komen brengen wij de bonnen eventueel ook bij u thuis. Bestellen kan telefonisch of via het e-mail adresadministratie@gkgr.nl. De procedure is als volgt: U “koopt” een kaart van 20 bonnen (€ 10,00, € 15,00 of € 20,00) en u ontvangt daarvan een kwitantie. Als betalingsmethode gaat de voorkeur van de boekhouder uit naar het afgeven van een eenmalige machtiging. Door deze methode wordt het bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Hierdoor heeft u meteen het bewijs voor uw belastingaangifte.

Dhr. A.J. Oppenhuizen
Parallelweg 20
4283 GS Giessen
0183-449544
administratie@gkgr.nl

ANBI informatie

Kerkelijk bureau

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie en zorgt voor aansluiting met de landelijke PKN ledengegevens. Ook wordt de website bijgehouden.
NaamFunctieJaar van aantredenJaar van aftredenOpmerkingen
G.A.A. (Gerla) van Breugel2019kerkelijkbureau@gkgr.nl

Leden  van onze gemeente kunnen HIER een aantal persoonsgegevens inzien en controleren.

HIER kunnen eventuele correcties en/of aanvullingen worden aangegeven.

Kosters en beheer

Kosterscollectief:

Binnen onze kerk zijn de kosterstaken opgedeeld en een 3-tal kerntaken. Alle kosterstaken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters en gecoördineerd door Joost-Dienant Heystek. De taken laten zich als volgt omschrijven:

1. Verhuur gebouwen:

Joost-Dienant beheert de centrale agenda en maakt afspraken over commerciële verhuur van (delen van) het kerkelijk centrum. Commissies die vergaderen stemmen dit met Joost Dienant af en maken zonodig met hem afspraken over toegang (welke ruimte),  gebruik keuken, eventueel gebruik verwarming, enz.

Naam Adres Postcode Woonplaats Contact
Joost-Dinant Heijstek Ravelijn 5 4285EE WOUDRICHEM 441254

 2. Schoonmaak:

Onder leiding van Kees Westerlaken is er een collectief dat zorg draagt voor het schoonhouden van de kerk en de bijgebouwen. Op dit moment bestaat het (wisselend) schoonmaakteam uit:

Naam Adres Postcode Woonplaats Contact
Kees en Carla Westerlaken Drie Zalmen 7 4284EN RIJSWIJK NB 442454
Ina Crielaard Drie Zalmen 2 4284EP RIJSWIJK NB 443263
Mary Schouten
Bep Lievaart Maasdijk 18 4283GA GIESSEN 442860
Linda Oppenhuizen Parallelweg 20 4283GS GIESSEN 449544
Barry Westerlaken Jagerspad 27 4284EC RIJSWIJK NB 441570 
Joke Biesheuvel
Annie van Vugt
Anneke Kostense

3. Erediensten:

Voor de (zondagse) erediensten worden de kosterstaken, bij toerbeurt, ingevuld door een aantal vrijwilligers, te weten:

Naam Adres Postcode Woonplaats Contact
Job en Maaike van Breugel Burgstraat 41 4283GE GIESSEN 442010 
Wim en Ina Crielaard Drie Zalmen 2 4284EP RIJSWIJK NB 443263 
Peter en Renate Kant Reygerboslaan 13 4283HB GIESSEN 441074 
Anton en Linda Oppenhuizen Parallelweg 20 4283GS GIESSEN 449544 
Dirk Westerlaken Ridderhof 3 4283GN GIESSEN
Joost Dienant  Heijstek Ravelijn 5 4285EE WOUDRICHEM 06-27536445

Wim Crielaard regelt de inkoop en het voorraadbeheer van de keuken. Tevens zijn Wim en Ina de eerst aangewezen kosters bij ‘rouw en trouw’ diensten.

Eerste reserve voor deze bijzondere diensten zijn Goos en Gerdien van Herpen.

Print Friendly, PDF & Email
GKGR