zondag 11 september 2022 om 09:30

Zondagmorgendienst
Voorganger(s): Mw. ds. E. van Bolhuis-Szabo, Hendrik Ido Ambacht

Ambtsdrager van dienst: Cora Schreuders
Diaken: Goossé Kant
Koster:A. Kostense
Beamer:J. D. Heijstek
Streamer: Heijstek
1e collecte:Jong protestant
2e collecte:Kerk
3e collecte:Eredienst

De kerkdienst hier live meekijken via YouTube

terug