Een lied bij het opstaan

Toegelicht: God van hemel, zee en aarde

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Een lied bij het opstaan

Dit is een lied bij het opstaan in de morgen. Het vangt ermee aan de drie-ene God – schepper van de nieuwe dag – aan te roepen. Zowel de nacht als de dag staan onder Zijn hoede: terwijl wij sliepen waakte Hij (zie ook Jesaja 21:11-12), en ook overdag is er geen moment dat Hij er niet is. Dat vertrouwen wordt door het hele lied opgeroepen.

Wijngaard

Het lied is ontspannend en bevrijdend: al je zorgen van de dag mag je bij God neerleggen. Altijd kun je tegen Hem praten: nooit ben je alleen. Vooral het derde couplet laat ons de dag met andere ogen zien en geeft er een bijzondere waarde aan. Niet de dagelijkse sores bepalen de dag. Een mens mag de dag ervaren als een gave, waarop ‘liefde wordt beleden’ en ‘waarheid gedaan’. God heeft de tijd geschapen om op die toekomst bestemd te zijn. En zo mogen wij de dagen leven, beschenen door een licht dat vooruitwijst naar de goede toekomst. 

Hiervoor worden de Bijbelse beelden van een bloeiende roos (mooi beeld voor een dichter uit de lutherse traditie! – Wonno Bleij dichtte het in de jaren 70) en de wijngaard gebruikt. De wijngaard wijst zowel op het alledaagse, zoals in de gelijkenis (Matteüs 20:1-16) de werkers in de wijngaard hun dagelijkse werk doen, als op de tuin van God als eschatologische waarheid (betreffende het einde van de wereld). Zo komt het ‘gewone’ in een bijzonder licht te staan.

De dag rond

Het laatste couplet zingt vervolgens weer naar de volgende nacht toe, en zo is de hele dag van ochtend tot avond gevat in het lied. De ‘nacht’ staat hier meer dan in het eerste couplet symbool voor wat ons kan overvallen aan duisternis en pijn in het leven. Dat we er alert op blijven dat dat ons niet in de greep krijgt, maar wij bedacht blijven op dat licht. In die context wordt hier gerefereerd aan het verhaal van de tien meisjes (Matteüs 25:1-13) die blijven waken. Die duisternis wordt hier overigens niet gemakkelijk afgedaan of ontkend door het licht ervoor in de plaats te zetten. Nee, God wordt gevraagd in de onvermijdelijke duisternis ‘als een lieve broeder’ nabij te zijn. Hier speelt Hij niet de rol van almachtige schepper die boven ons staat, maar juist de troostende rol van de broeder die naast ons is, alle dagen.

terug

Agenda

Zondagmorgendienst

zo 25 sep 2022 om 09:30

Zondagmorgendienst (Israƫlzondag)

zo 02 okt 2022 om 09:30

Wilt u contact?


Scriba:

Dhr. A. (Lex) Venderbos
Nachtegaal 17
4284 XE Rijswijk NB
06 12185335
scriba@gkgr.nl

Lees verder.........