WELKOM

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5


 
 
 
 
 

gebed voor de nood in Noord-Afrika

Ds. Karin van den Broeke schreef een gebed voor de nood in Noord-Afrika:

God,

U die met ons bent in het vele goede dat we ontvangen,
U die ook met ons bent in storm en duisternis,
we komen bij U met onze gevoelens van ontzetting,
nu ramp op ramp zich aftekent in het noorden van Afrika.

Wees in Libië, waar het water zoveel levens genomen heeft,
zo onvoorstelbaar veel verwoest heeft.
Wees bij mensen in verbijstering en verdriet,
wees daar waar onzekerheid en chaos heersen.

Wees bij allen die hulp verlenen, dat zij volhouden,
ook daar waar de opgave bijna onmogelijk lijkt.
Laat ons weten hoe U ieder mens ziet, in leven en in dood.

Sterk ons als wereldwijde gemeenschap om er voor elkaar te zijn, als dat nodig is.
Help ons te geven en te ontvangen, te delen van wat ons gegeven is.
Dat in alle duisternis het licht van Uw liefde toch zichtbaar is en blijft.

Amen

Kerk in Actie is gestart met een noodhulpactie voor Noord-Afrika. Lees meer:
Kerk in Actie

Lied 841:

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Tekst: Willem Barnard
Melodie: Willem Vogel

 

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.

Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.


Dit lied kunt u beluisteren via https://youtu.be/FHBxbbJ1ry8