0183-442298 info@gkgr.nl
Predikant

Ds. H.J.K. (Anja) Gierkink – v. Geerenstein
Pompstraat 4
4288 JH Uitwijk
0183-449775
predikant@gkgr.nl

Scriba
Mw. L.I. (Linda) Oppenhuizen – van Wel
Parallelweg 20
4283 GS Giessen
0183-449544
Kerkelijk Bureau

Mw. G.A.A. (Gerla) van Breugel
Magnolialaan 16
4286CN ALMKERK

kerkelijkbureau@gkgr.nl

Meer info….

Financiële administratie

Dhr. A.J. Oppenhuizen
Parallelweg 20
4283 GS Giessen
0183-449544
administratie@gkgr.nl
ANBI informatie

Diakonie

Mw. C. (Cora) Schreuders – van Wijk
Burgstraat 43
4283 GE Giessen
0183-442761
diaconie@gkgr.nl

Periodiek blad INFORMATIE

Mw. M. v. Breugel – Smits
Burgstraat 41
4283 GE Giessen
0183-442010
redactie@gkgr.nl

Mededelingenblad

C. (Corrie) Swart-Swart
Dorpsstraat 51
4284 EG Rijswijk NB
0183-441324
redactie@gkgr.nl

Kerkelijk Centrum

Kerkelijk centrum
De Wijnstok en de Rank

Rijswijksesteeg 7 / Gherstkamp
4284 EX Rijswijk NB

0183-442298
info@gkgr.nl

College van Kerkrentmeesters

Dhr. H.A.G.A. Schreuders
Burgstraat 43
4283 GE Giessen
0183-442761
kerkrentmeesters@gkgr.nl

Autodienst

H. (Bert) Heijstek
Zesmorgen 7
4284 EW Rijswijk NB
0183-441254
kerkauto@gkgr.nl

Mutatieformulier ledengegevens

Zijn uw persoonsgegevens niet helemaal juist, bent u of gaat u verhuizen, heeft u een nieuw emailadres, enz.?

Met dit mutatieformulier kunt u deze mutatie doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Reserveren zaalruimte

Wilt u een zaalruimte reserveren dan kunt u dit aangeven door het invullen van dit formulier.

Contact met de webmaster

De website is voortdurend aan veranderingen onderhevig en meestal ook niet volledig. Als u op- en aanmerkingen hebt over de inhoud  of tips dan kunt dit gemakkelijk aangeven met het contactfomulier

Print Friendly, PDF & Email
GKGR