0183-442298 info@gkgr.nl

Zo voelt het toch wel, één groot avontuur, de Alphacursus die achter ons ligt.
10 avonden en 1 dag naar elkaar luisteren, met elkaar zingen, bidden en praten over de bijbel, geloof, kerk etc. Iedere week een ander thema.

De plannen voor de cursus begonnen vorig jaar zomer bij een aantal van ons (de organisatie) “op te borrelen”, maar hoe, waar en met wie te organiseren. Er werd links en rechts wat gepolst, de krachten werden gebundeld en zo ontstond er een groep van 10 enthousiastelingen uit de 3 PKN kerken van Giessen/Rijswijk.
Al snel bleek dat we ieder onze eigen talenten goed konden benutten, zodat we er met elkaar een goed team van konden maken. Prachtig!
De één organiseert graag, weer een ander kan goed vertellen/ uitleggen voor een groep en weer anderen zorgden voor de catering en aankleding van het geheel.

In november’18 was er een informatie avond over de Alpha cursus. Die avond viel de opkomst toch wat tegen. De twijfel sloeg op dat moment toe, moesten we het allemaal wel doorzetten, was er wel behoefte aan een 10 weken durende cursus?
Er werd een datum gesteld om dan alsnog te beslissen of er genoeg aanmeldingen waren om door te gaan.
Gelukkig waren er genoeg aanmeldingen; zoveel zelfs dat we tijdens de cursus in 3
(leeftijds) groepen hebben gewerkt.

In januari’19 zijn we gestart met de cursus.
De deelnemers kwamen ieder met hun eigen reden naar de cursus. Meer verdieping, met elkaar over geloof praten, het weer nieuw leven in willen blazen, ontmoeting, even tijd voor jezelf…. het zijn enkele voorbeelden die de deelnemers noemde waarom ze aan de cursus wilde deelnemen.
We begonnen de avonden altijd gezamenlijk met koffie/ thee en wat lekkers erbij. Dan volgde er een uitleg over het thema van die avond, met begeleidend beeldmateriaal erbij. Daarna een korte pauze om vervolgens in drie groepen uiteen te gaan om daar verder met elkaar te praten over het thema van die avond.
Enkele thema’s waren: Wie is Jezus, waarom stierf Jezus, wat doet de Heilige Geest,
waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen, hoe zit het met de kerk.

De eerste paar weken was het best spannend, want vonden de deelnemers het interessant/ leerzaam genoeg om te blijven?
Het grootste compliment is daarom ook dat alle! deelnemers tot het einde toe hebben deelgenomen aan de cursus en steeds enthousiaster werden.
Iedere week leerden we elkaar steeds een beetje beter kennen en hebben we met elkaar gepraat over geloof, elkaar gesteund in de ( soms) lastige dingen van alle dag.
Wat was het een beleving en wat zijn die 10 weken snel voorbij gegaan.
Het was heel fijn om met geloofsgenoten uit verschillende kerken deze cursus te organiseren. Wie weet krijgt dit nog een vervolg…….

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email
GKGR