0183-442298 info@gkgr.nl

Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In dankbaarheid mogen we de namen noemen van de kinderen die het afgelopen jaar in onze gemeente geboren zijn.

Op deze gedachteniszondag noemen we ook de namen, en ontsteken een licht als nagedachtenis van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. We noemen de namen met liefde en respect.
Er is tevens voor iedereen gelegenheid om voor anderen die gemist worden en voor hen die het zwaar hebben een licht aan te steken. Als teken van verbondenheid, als symbool van liefde en aandacht.

Als gemeente willen we zo met elkaar delen in vreugde en verdriet.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere dienst bij te wonen.

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email
GKGR