0183-442298 info@gkgr.nl

Op D.V. 31 oktober wordt er een gezamenlijke herdenkingsdienst over 500 jaar Reformatie gehouden met de drie PKN-kerken te Giessen-Rijswijk. De dienst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Hervormde kerk te Rijswijk.

Tijdens de dienst zullen diverse liederen worden gezongen met muzikale ondersteuning van Chiel van Breugel (trompet) en Jeroen de Weerdt (orgel). De dienst zal worden geleid door ds. Gierkink en ds. Mouw. De collecte die zal worden gehouden is voor het Nederlands Bijbel Genootschap en Wycliff Bijbelvertalers. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar.
U bent van harte uitgenodigd.

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email
GKGR