0183-442298 info@gkgr.nl

Op dinsdag 26 september is er in ons kerkelijk centrum een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël.  Georganiseerd door het samenwerkingsverband Kerk & Israël van de P.K.N. kerken in onze dorpen. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De blijvende betekenis van Israël in Gods heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in onze kerk.  Aanvang om 19.30 uur, toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

De blijvende rol van Israël in Gods heilsplan
Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël ? Ds. Kant zal met behulp van een PowerPointpresentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.

Achtergrond spreker
Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Een bekende van ons omdat zijn wortels in Rijswijk liggen. Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email
GKGR