0183-442298 info@gkgr.nl
Als je van iemand houdt
En je bent van hem of haar gescheiden
kan niets de leegte van zijn aanwezigheid opvullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
D
at klinkt erg hard, maar het is een grote troost,
want zolang de leegte blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: “God vult de leegte”
Hij vult haar helemaal niet, integendeel:
Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap(verbondenheid)
met elkaar te bewaren, zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen
des te moeilijker de scheiding,
maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen,
dat je niet in je herinneringen
blijft graven en je erin verliest;
een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken
is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dan wordt het verleden
een blijvende bron
van vreugde
en kracht.

                                                               Dietrich Bonhoeffer

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email
GKGR