WELKOM

Sinds 18 februari is onze kerkelijke gemeente van Giessen-Rijswijk officieel samengegaan met de Gereformeerde kerk van Andel. Dit houdt in dat er geen reguliere zondagsdiensten meer worden gehouden in De Wijnstok en De Rank. Bijzondere diensten zoals uitvaarten vinden nog wel plaats in dit kerkelijk centrum.
Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar www.devoorhofandel.nl

 

 
 
 
 
 

Andere activiteiten gaan gewoon door

Er worden geen kerkdiensten meer gehouden in De Wijnstok en De Rank, maar andere activiteiten vinden nog gewoon doorgang.
De prikpost van Star-shl blijft nog iedere woensdagmorgen open. 
Ook is de wereldwinkel iedere eerste donderdagmorgen van de maand geopend.
Voor meer info kunt u contact opnemen met:

Kerkrentmeesters en verhuur zalen
Herman Schreuders
kerkrentmeesters@gkgr.nl

Lied 850: Geen taal bij machte U te meten

Geen taal bij machte U te meten,
geen woord toereikend om het licht
te schatten van uw eeuwig wezen.
Wie zijn wij voor uw aangezicht?

Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?

Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?

Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.

Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.


beluister dit lied via onderstaande link:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-geen-taal-bij-machte-u-te-meten/