WELKOM

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Een zegen voor het nieuwe jaar

De genadige nabijheid van Jezus zegene ons, 
zodat wij een beetje genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan. 
De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen, 
zodat we liefdevol kunnen zijn. 
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe jaar. 
Amen.

- Scriba ds. René de Reuver

Diensten alleen online

Zoals u zaterdag 18 december zelf heeft kunnen horen, acht onze overheid het nodig per direct weer een lockdown in te stellen.

Dit betekent voor ons dat we ook weer niet met elkaar kerkdiensten kunnen houden. Uiteraard zullen we alle diensten online uitzenden zoals u inmiddels gewend bent, dit alles met ingang van zondag 19 december.

Wij vinden het zeer spijtig dit te moeten doen, maar wij zien geen andere optie.

Namens de kerkenraad

Gerard van Ooijen

Kerstnachtdienst staat nu ook online

"Zingen in Advent op weg naar Bethlehem"

Naar de opname van "Zingen in Advent op weg naar Bethlehem"

Deze start op 21 december 0m 19.30 uur

Naar de opname