0183-442298 info@gkgr.nl

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Welkom op de website van onze kerk. Deze website is bedoeld voor iedereen die iets wil weten over onze PKN gemeente. Zowel gemeenteleden als andere bezoekers informeren we graag over de activiteiten binnen en buiten onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd deze website te bezoeken en om de wekelijkse zondagdiensten bij te wonen en een praatje te maken.

Naast de diensten zijn er ook doordeweeks activiteiten waar u van harte welkom bent.

Heeft u behoefte aan direct contact dan kunt de (mail-)adressen hier vinden.

Een zonnetje in het huis des Heeren!

Er is mij gevraagd iets te schrijven over het gebrandschilderde raam in de kerkzaal. Dat men mij dat vroeg heeft iets te maken met het feit dat ik bij de realisatie van het raam betrokken ben geweest. Laten we het raam maar eens bekijken. Links boven ziet u een rode “bal”: de zon. 
Lees verder……

ZANGDIENST 500 JAAR REFORMATIE

Op D.V. 31 oktober wordt er een gezamenlijke herdenkingsdienst over 500 jaar Reformatie gehouden met de drie PKN-kerken te Giessen-Rijswijk. De dienst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Hervormde kerk te Rijswijk.

Tijdens de dienst zullen diverse liederen worden gezongen met muzikale ondersteuning van Chiel van Breugel (trompet) en Jeroen de Weerdt (orgel). De dienst zal worden geleid door ds. Gierkink en ds. Mouw. De collecte die zal worden gehouden is voor het Nederlands Bijbel Genootschap en Wycliff Bijbelvertalers. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar.
U bent van harte uitgenodigd.

Dit bericht vervalt automatich

Print Friendly, PDF & Email

Voor meer actueel nieuws verwijzen wij u graag naar Het Laatste Nieuws

Klik  HIER voor meer info over de kerkradio

Bijbelvers uit BB:

Alle mensen zullen door Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden.

Contact

5 + 8 =

Kerkelijk Centrum De Wijnstok en De Rank

Rijswijksesteeg 7
4284 EX Rijswijk NB
0183-442298
info@gkgr.nl


Bankrekeningen:

Kerk, zending, enz. :

Rabobank NL44RABO0357002040
Postbank NL17INGB0001080585

Diaconie:

Rabobank NL07RABO0357002318


Print Friendly, PDF & Email
GKGR