WELKOM

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Lied: Houd elkander vast

Houd elkander vast,
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit niets,
laat niet varen
het werk van Zijn handen.

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Houd elkander vast, 
blus de geest niet uit,
maak elkaar niet klein.
Hoor een stem:
"Ik maak alle dingen nieuw,
ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn."

Van Hem is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

- Huub Oosterhuis

Gebed voor wie op de vlucht is

Onze God,

Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen op de vlucht, zonder veilig thuis.
Uw zoon vond geen onderkomen, maar slechts gesloten deuren in Bethlehem.
Hij vluchtte naar Egypte en had geen plek om zijn hoofd te rusten te leggen in Galilea. 

God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft om het hoofd neer te leggen.
Met zij die zichzelf vreemdeling voelen, onderweg naar een onbekende plek en toekomst, 
en geconfronteerd worden met afwijzing, wantrouwen, onverschilligheid en gesloten deuren.

Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid, 
met mensen die naast hen staan en met een veilige plek. 
God, open onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in nood.
Help ons open te staan voor de ander, gastvrij te zijn en te volharden in onze roep en ons gebed om recht. 

Door Jezus Christus, onze verworpen doch verrezen Heer,

Amen

- Ds. Tirtsa Liefting

Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
 
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
 
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
 
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. 
 
In Jezus' naam,
 
Amen

Agenda

Zondagmorgendienst

zo 22 mei 2022 om 09:30

Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 09:30

Wilt u contact?


Scriba:

Dhr. A. (Lex) Venderbos
Nachtegaal 17
4284 XE Rijswijk NB
06 12185335
scriba@gkgr.nl

Lees verder.........