0183-442298 info@gkgr.nl

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Welkom op de website van onze kerk. Deze website is bedoeld voor iedereen die iets wil weten over onze PKN gemeente. Zowel gemeenteleden als andere bezoekers informeren we graag over de activiteiten binnen en buiten onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd deze website te bezoeken en om de wekelijkse zondagdiensten bij te wonen en een praatje te maken.

Naast de diensten zijn er ook doordeweeks activiteiten waar u van harte welkom bent.

Heeft u behoefte aan direct contact dan kunt de (mail-)adressen hier vinden.

In de tijd die voor ons ligt, zijn kerkdiensten met kerkgangers niet mogelijk. Samen met de Hervormde Gemeenten van Giessen en Rijswijk willen we op de zondagen waarop dit niet mogelijk is een dienst zonder kerkgangers uit gaan zenden. Komende zondag 22 maart zal er een kerkdienst uitgezonden worden vanuit de Hervormde Kerk in Giessen. Voorganger zal zijn ds. Lennart Hoftijzer. Deze dienst zal te zien zijn via een link die gepubliceerd wordt op de websites van de drie PKN-kerken in Giessen en Rijswijk en ook te beluisteren via de kerkradio zoals dit al elke zondag het geval was. Zondag 29 maart wordt de dienst uitgezonden vanuit de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk, voorganger zal dan zijn ds. Anja Gierkink-van Geerenstein. Als u voorbede wilt vragen of ergens voor wil danken dan kunt u dat HIER  of via bovenstaande knop kenbaar maken.

Ochtendgebed vanuit de kerk

We kunnen niet samen komen in de kerk. Pastoraal bezoek staat op een heel laag pitje, maar toch wil je ook samen je geloof beleven. In de traditie van de kloosters is er het dagelijkse ochtendgebed. In de protestantse traditie is er de stille tijd van Bijbellezen en gebed. Beide tradities kunnen elkaar versterken. Daarom in deze tijden van Corona elke doordeweekse dag om 8.30 uur een ochtendgebed via de kerkradio rechtstreeks of op een later moment te beluisteren via onze website. We baseren ons hierbij op het boek “Mijn Getijdengebed” van Elise G. Lengkeek. De meditaties die uitgesproken worden, heb ik eerder al eens geschreven voor het “Immanuel” dagboekje. Uiteraard wordt er ook gebeden tijdens een ochtendgebed, gebedspunten daarvoor kunt u doorgeven per mail (predikant@gkgr.nl), of telefonisch (0183-449775, als ik niet thuis ben, kunt u een bericht inspreken). Zo kunnen we in deze tijden, zij het op afstand, toch samen lezen en bidden.

Ds. H.J.K. Gierkink – van Geerenstein

Actueel Corona-kerknieuws

23-03-2020
Tot 1 juni geen kerkelijke activiteiten….

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen door de overheid zullen er verder geen activiteiten plaatsvinden tot 1 juni a.s. Neemt niet weg dat we naar elkaar kunnen omzien op andere creatieve manieren. Ook zullen de gezamenlijke kerkdiensten uitgezonden worden. Aanstaande zondag zijn wij aan de beurt om een dienst te verzorgen. We houden u op de hoogte.

23-03-2020

Voor meer actueel nieuws verwijzen wij u graag naar Het Laatste Nieuws

Collecte kerkdiensten

Nu de kerkdiensten de komende tijd alleen digitaal zullen plaatsvinden (te luisteren via kerktelefoon en/of te bekijken via de website) vinden er geen fysieke collectes plaats. We willen u daarom vragen of u in plaats hiervan op een andere manier uw collectebijdrage zou willen doen.

Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:                                                                                             
1. U kunt geld overmaken naar de diaconie (rekeningnr. NL07RABO0357002318 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Giesen-Rijswijk en/of naar de kerk (rekeningnr. NL44RABO0357002040 of NL17INGB001080585) t.n.v. Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk. Als u ervoor kiest om het geld over te maken willen we u vragen om de collecte per maand te betalen.

  1. Via automatische incasso; hiervoor kunt u contact opnemen met de boekhouder
  2. U kunt thuis een spaarpotje maken en dit na afloop van deze periode meebrengen naar de kerk of we halen het bij u op.
  3. Via de app van Givt.

Bij deze app kunt u een account aanmaken. Door bovenstaande QR-code te scannen komt u automatisch bij onze kerk terecht. U kunt hier geven voor meerdere collecten als u wilt. Dit kunt u wekelijks doen of zo frequent als u wilt. Wij krijgen de bedragen voor de verschillende collecten door. Wij houden de doelen van het collecterooster zoveel mogelijk aan. U kunt de doelen vinden achter in de Informatie of op het mededelingenblad.
U zult de QR code overal tegen gaan komen: op de site, het mededelingenblad en in de Informatie.

Als u luistert naar Kerkdienstgemist.nl, dan vindt u daar met ingang van zondag een knop GEVEN. Deze werkt ook via Givt en zorgt er voor dat uw gift direct bij de kerk terecht komt.

Ander voordeel is dat uw giften van uw bankrekening worden afgeschreven, waardoor deze bruikbaar zijn voor uw belastingaangifte. Net zo als collectebonnen.

Heeft u vragen? Bel de boekhouder Anton Oppenhuizen op 06-31953341.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Onderstaande knoppen worden 29 maart rond half 10 geactiveerd.

Indien u niet beschikt over de juiste apparatuur om ook beelden van de dienst te bekijken dan kunt u altijd ook luisteren via de kerkradio (knop hieronder)

Klik  HIER voor meer info over de kerkradio

Doet u mee aan de collecte?

Als u de Givt-app heeft geïnstalleerd en uw account heeft aangemaakt, dan kunt door het scannen van onderstaande QR-code heel gemakkelijk uw donatie geven aan de collectedoelen. Heel hartelijk dank daarvoor.

Contact

9 + 1 =

Kerkelijk Centrum De Wijnstok en De Rank

Rijswijksesteeg 7
4284 EX Rijswijk NB
0183-442298
info@gkgr.nl


Bankrekeningen:

Kerk, zending, enz. :

Rabobank NL44RABO0357002040
Postbank NL17INGB0001080585

Diaconie:

Rabobank NL07RABO0357002318


Print Friendly, PDF & Email
GKGR