0183-442298 info@gkgr.nl

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

Welkom op de website van onze kerk. Deze website is bedoeld voor iedereen die iets wil weten over onze PKN gemeente. Zowel gemeenteleden als andere bezoekers informeren we graag over de activiteiten binnen en buiten onze kerk.

U bent van harte uitgenodigd deze website te bezoeken en om de wekelijkse zondagdiensten bij te wonen en een praatje te maken.

Naast de diensten zijn er ook doordeweeks activiteiten waar u van harte welkom bent.

Heeft u behoefte aan direct contact dan kunt de (mail-)adressen hier vinden.

SPEK-takel-laire’ BBQ met aanvullende acties op 10 juni

In de aanloop naar de doorgaans wat rustiger zomer/vakantieperiode willen we op zaterdag 10 juni as nog een keertje groots uitpakken met een gezellige ‘western’ BBQ voor iedereen.  Vanaf 17.00 uur brandt het vuur onder de braadschotel en worden de lekkerste worsten/saté-pennen, hamburgers enz. enz. voor u gebakken en gebraden en kunnen we in informele sfeer over van alles en nog wat praten en ideeën uitwisselen. Rondom dit ‘spektakel’ worden ook nog een aantal spelen voor de jeugd opgetuigd en tussendoor zullen diverse leuke/aardige/nuttige prijzen worden verloot. Doel van deze actie is, behalve gezellig samenzijn, ook om de kas van onze kerk te spekken. Nadere informatie volgt.  Opgeven/inschrijven kan door middel van DIT FORMULIER of  ia het opgaveformulier in de hal van de kerk.

Actiecommissie: Linda Lievaart, Gijs Schouten, Job van Breugel, Dirk Westerlaken, Patty de Graaf, Ad Swart, Herman Schreuders (en nog vele anderen)

Print Friendly
Read More

Bron: www.fotogedichten.nl

Het Mededelingenblad van deze week

Klik  HIER voor het luisteren naar een (live) uitzending van een kerkdienst

Een zonnetje in het huis des Heeren!

Er is mij gevraagd iets te schrijven over het gebrandschilderde raam in de kerkzaal. Dat men mij dat vroeg heeft iets te maken met het feit dat ik bij de realisatie van het raam betrokken ben geweest. Laten we het raam maar eens bekijken. Links boven ziet u een rode “bal”: de zon. 
Lees verder……

SPEK-takel-laire’ BBQ met aanvullende acties op 10 juni

In de aanloop naar de doorgaans wat rustiger zomer/vakantieperiode willen we op zaterdag 10 juni as nog een keertje groots uitpakken met een...
Lees meer.....

Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt En je bent van hem of haar gescheiden kan niets de leegte van zijn aanwezigheid opvullen. Je moet dat niet proberen, je moet...
Lees meer.....

Bijbelvers uit BB:

En Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van Mij en niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven. Mijn Vader heeft hen aan Mij gegeven. Hij is machtiger dan wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van mijn Vader roven. Ik en de Vader zijn helemaal één.

Contact

10 + 15 =

Kerkelijk Centrum De Wijnstok en De Rank

Rijswijksesteeg 7
4284 EX Rijswijk NB
0183-442298
info@gkgr.nl


Bankrekeningen:

Kerk, zending, enz. :

Rabobank NL44RABO0357002040
Postbank NL17INGB0001080585

Diaconie:

Rabobank NL07RABO0357002318


Print Friendly
GKGR